Stopka

logotyp_muzeumKoncepcja projektu i redakcja 
Paulina Dzwonkowska
Anna Łagodzińska

Konsultacja merytoryczna
Grażyna Bąkiewicz
Krzysztof Jakubiec
prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
Bogusława Walenta

Opracowanie graficzne
Michał Szota

Współpraca przy realizacji projektu 
Matylda Cygan
Maja Jakóbczyk
Tomasz Kochelski
Magdalena Krajewska-Sochala
Małgorzata Laurentowicz-Granas
Anna Pilarska

Wydawca
Muzeum Miasta Łodzi
Łódź, ul. Ogrodowa 15
www.muzeum-lodz.pl

Dyrektor: Małgorzata Laurentowicz-Granas

Wszystkie utwory (teksty, ilustracje, nagrania) powstałe w ramach projektu „Ludzki Język Łódzki” są dostępne na stronie jezyk.muzeum-lodz.pl i można z nich korzystać na zasadach wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL).

Licencja Creative Commons

 

projektlogos